Friday, September 13, 2013

Latihan terjemahan: Qaul Iman Ibnu Qayyim berkenaan At-tasir

بسم الله

Ambil mood التَسْعِيْرُ yang bermaksud penetapan harga


قال ابن القيم:...وأما التسعير، فمنه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز
Berkata Ibnu Qayyim: dan yang demikian At-tasir ( penetapan harga ), daripadanya ada yang haram dan daripadanya ada keadilan yang dibenarkan

، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، 
Jika ia mengandungi kezaliman terhadap manusia, dan memaksa tanpa hak atas harga barang tanpa keredaanya, atau mengambil apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka ini haram

وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل،
Jika memastikan keadilan di kalangan orang-orang seperti memaksa mereka untuk mewajibkan untuk adjust kepada harga yang sepatutnya

 ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز، بل واجب
dan menghalang mereka dari apa yang dinafikan keatas mereka iaitu harga yang sepatutnya di gantikan dengan yang lebih tinggi ini di bolehkan bahkan ianya wajib...


. وراجع لمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 26530، والفتوى رقم: 48391، والفتوى رقم:48165.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=55028

No comments:

Post a Comment