Friday, June 3, 2016

The "mu'tal" verb and its divisions

المُعْتَل: ما دخل في تركيبه حرف العلة. أقسامه أربعة

1. المِثَال: مَا كان فَاءُهُ حرف العلة

المثال الواوي
مثلا: وَضَعَ يَضَعُ ضَعْ
meletakan
وَعَدَ يَعِدُ عِدْ
berjanji

المِثال اليائي
يَبِسَ يَيْبِسُ اِيْبِسْ
menjadi kering
يَسَرَ يَسِرُ ايْسِرْ
menjadi senang

2.
الأجْوَاف : ما كان عينه جرفَ العلة

الأخواف الواوي
قال يقول
Berkata
قام يقوم
Berdiri

الأجواف اليايي
بَاعَ يَبِيْعُ
menjual
مَالَ يَمِيْلُ
condong

3. النَاقِصُ : ما كان لامه حرف العلة

الناقص الواوي
دَعَا يَدْعُوْ
Berdoa
عَزَا يَغْزُوْ
Menyerang

الناقص اليائي
قضى يَقْضيِ
Mewajibkan
رَمَى يَرْمِيْ
Mengcampakan

4. اللَّفِيْفُ : ما اجتمع فيه حرفا العلة

اللفيف المَقْرُوْنُ: كان حرفا العلة بجانب بعضهما البعض
قَوِيَ يَقْوِيْ
Kuat
طَوَى يَطْوِيْ
Membalut

اللفيف المَفْرُوْقْ : كان حرفا العلة تفارقين
وَقَى يَقِيْ
Menjaga
وَعَى يَعِيْ
Mengandungi
المرجع:http://yufidedu.com/category/bahasa-arab-shorof/

No comments:

Post a Comment